Ga naar de inhoud
logo
Werken bij

Disclaimer

Kamer van Koophandel

De Wit Schijndel B.V. staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in ‘s-Hertogenbosch onder nummer 16045594.

Inhoud

De door De Wit Schijndel verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan.

Wijzigingen betreffende prijzen, leverbaarheid, mogelijke afwijking in kleuren, afmetingen, gewichten en overige gegevens zijn voorbehouden. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.

Aansprakelijkheid

Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De Wit Schijndel kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert.

De Wit Schijndel en de (eventuele) overige leveranciers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site(s) en de daarop/daardoor verstrekte informatie. De Wit Schijndel aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door De Wit Schijndel worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site(s) van De Wit Schijndel.

Verantwoordelijkheid

Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt.

Afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. Afnemer is verplicht aanwijzingen van De Wit Schijndel omtrent het gebruik van de informatie op te volgen.

Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen overnemingsvrijheid; alle auteursrechten, ook die bedoeld in art.15 Auteurswet worden voorbehouden. Nederlands recht is van toepassing.